آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله­ای (مرحله دوم)

شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، خرید ، تحویل ، نصب و راه اندازی دو عدد Auto Sampler را طبق اسناد ارزیابی کیفی با اطلاعات مشروحه ذیل به فروشندگان/متقاضیان دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

  • آخرین مهلت تحويل اسناد فراخوان تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1402/03/07می باشد.
  • محل تحویل اسناد:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50 جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد فراخوان بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR820170000000222939306007  به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی (غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1402/02/24 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی متقاضی، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی  Tender@nghsco.ir (و اطلاع به داخلی 112)  اسناد این فراخوان را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد فراخوان برای متقاضی ارسال خواهد شد. شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
  • شركت فولاد غدير ني­ريز تکلیفی برای دعوت متقاضیان به مناقصه ندارد و تکمیل اسناد ارزیابی و تحویل آن هیچگونه حقی را جهت شرکت در مناقصه برای واجدین شرایط ایجاد نمی‌کند.