تماس با ما

استان فارس - کیلومتر 50 جاده نی ریز سیرجان

دفتر تهران : بخارست - کوچه چهاردهم غربی - پلاک 17

کارخانه
+98 71 5385 4015

 

دفتر تهران
+98 21 8875 4305
info@nghsco.ir