فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران با هدف ایجاد فرصت های برابر و عادلانه

مجتمع فولاد غدیر نی ریز در نظر دارد به منظور تکمیل وندورلیست خود اقدام به شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان در زمینه فعالیت های پیمانکاری/ ساخت/ تولید/ مواد اولیه/ مشاوران و پیمانکاران نماید.

بدین منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر دعوت بعمل می آید تا نسبت به معرفی خود جهت طی مراحل ارزیابی و تائید فنی با تکمیل مدارک خوداظهاری درخواست شده در ماژول خوداظهاری تامین کنندگان و پیمانکاران  اقدام و در صورت نیاز به پشتیبانی و راهنمایی با شماره تلفن های دفتر تهران 86047525- 88754305- 86043390- 86045258- 86047311- 86122279- 86122259- 88170496 داخلی 108 تماس حاصل نموده و یا با ایمیل vendor@nghsco.ir  مکاتبه فرمایید.