نی ریز

مشخصات مجمتع

نام مجتمع : فولاد غدیر نی ریز
شناسه ملی : 14004505206
کد اقتصادی : 4116-6739-5586
شماره ثبت :1300

معرفی مجتمع فولاد غدیر نی ریز

مجتمــع فولاد غدیر نی‏ریــز یکی از 8 طـرح تولید  فولاد استانی تولید آهن اسفنجی و فولاد سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای هدف توسعه غیر متمرکز فولاد در برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور است که با هدف تولید سالانه 800,000 تن آهن اسفنجی و 1 میلیون تن فولاد در استان فارس و شهرستان نی‏ ریز احداث و به بهره برداری  رسیده است .  

این طرح که در سال 1386 با سرمایه‏ گذاری کامل دولتی ( ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران ) و پس از مطالعات اولیه و انتخاب مکان در  کیلومتر 50جاده نی ‏ریز- سیرجان آغاز گردید .در سال 1393 و با مشارکت 65 درصدی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر، مسیر احداث با سرعت بالاتری طی شد  . 

 سرانجام مجتمع فولاد غدیر نی ریز با سرمایه ‏گذاری بیش از 3450 میلیارد ریالی در بهمن ماه 1396 به بهره برداری رسید . با راه‏ اندازی واحد احیاء مستقیم این طرح سالانه 800،000 تن به تولید آهن اسفنجی کشور افزوده شد و همچنین واحد فولاد سازی این مجموعه نیز با سرمایه‏ گذاری بیش از 11000 میلیارد ریالی طی دوسال ونیم آینده یک میلیون  تن به تولید فولاد کشور خواهد افزود. 

 

 

دانلود مدرک …