آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی احداث کارخانه آهک

(جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله­ای)

مجتمع فولاد غدیر نی­ریز پیرو آگهی “فراخوان اسناد استعلام ارزیابی کیفی پروژه احداث کارخانه تولید آهک کلسینه و دولومیتی و آهک هیدراته نی ریـز به روش طرح و ساخت (EPC) ” اعلان می­دارد، این فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 08/04/1401 تمدید گردیده است.

مقتضی است، متقاضیان محترم در صورت تمایل، ضمن مطالعه مدارک مربوطه با در نظر گرفتن تمامی ضوابط و شـرایط، نسـبت به تکمیـل کلیه اسـناد فراخوان و مهر و امضاء همه صفحات آن اقدام لازم معمـول و پیشنهادات خود را به دبیـرخانه کمیسـیون معاملات واقع در دفتـر مرکزی به نشانی تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان چهاردهم غربی، پلاک 17، طبقه اول ارسال و تحویل نمایند.

لازم به ذکر است، شرکت کنندگانی که حائز شاخصه های مورد اشاره در اسناد مناقصه نمی باشند، می توانند پیشنهادات خود را با در نظر گرفتن اختیار شرکت فولاد غدیر نی ریز در رد یا قبول کلیه پیشنهادات ارائه شده، ارسال نمایند.