شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 پیرو آگهی “فروش محصولات باغ انار”  خود اعلان می­دارد، این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 02/08/1401 تمدید گردیده است.

 • متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از محصولات مورد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 1401/08/01 پس از هماهنگی با واحد محیط زیست و فضای سبز مجتمع فولاد غدیر نی ریز به شماره 53854028-071 و 09177313971 (آقای مهندس یاراحمدی) به آدرس کیلومتر 50 جاده نی‌ریز – قطرویه مراجعه نماید.
 • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخه 1401/08/02 می باشد.
 • محل تحویل پاکت­ها:
 1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
 2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
 • متقاضیان جهت دريافت اسناد مزایده بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
 • قیمت پایه جهت ارسال پیشنهادات برابر 15،000،000،000 ريال (پانزده میلیارد ریال) می‌باشد.
 • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مزایده به مبلغ1،000،000،000ریال(یک میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار 3ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
 • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
 • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل حداکثر تا روز یکشنبه مورخه 01/08/1401 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مزایده و نام و نام خانوادگی مزایده‌گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 (و اطلاع به داخلی 112) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل تسلیم پیشنهادات اسناد این مزایده را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مزایده برای متقاضی ارسال خواهد شد.
 • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.