شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، اجرای طرح انتقال آب به مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز را طبق اسناد ارزیابی کیفی با اطلاعات مشروحه ذیل به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

 • موضوع مناقصه: اجرای طرح انتقال آب به مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز
 • شرح حدود عملیات : حدود 100 کیلومتر خط لوله چدن داکتیل به قطر 500 میلیمتر، یک واحد ایستگاه پمپاژ با توان حدود یک مگاوات و سه مخزن ذخیره
 • محل اجرا : محدوده شهر قطرویه (شهرستان نی‌ریز)
 • مدت اجرا کار : 12 ماه شمسی
 • پیمانکار واجد شرایط : پیمانکاران دارای گواهی نامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و دارای حداقل رتبه دو در رشته آب و سابقه در رشته زمینه کار باشند.
 • آخرین مهلت تحويل اسناد فراخوان تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 28/09/1401 می باشد.
 • محل تحویل اسناد:
 1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
 2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50 جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
 • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR820170000000222939306007  به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی (غير قابل استرداد) واریز نمایند.
 • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه ­گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی  Tender@nghsco.ir (و اطلاع به داخلی 112)  اسناد این فراخوان را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد فراخوان برای مناقصه­گر ارسال خواهد شد. شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
 • شركت فولاد غدير ني­ريز تکلیفی برای دعوت متقاضیان به مناقصه ندارد و تکمیل اسناد ارزیابی و تحویل آن هیچگونه حقی را جهت شرکت در مناقصه برای مناقصه گران ایجاد نمی‌کند.