شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، خدمات بهره برداری (تولید، نگهداری، تعمیرات) واحد فولادسازی مجتمع فولاد غدیر نی ریز به ظرفیت یک میلیون تن در سال را به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

  • زمان آخرین مهلت تکمیل و تحويل اسناد فراخوان: تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 می باشد.
  • محل تحویل اسناد و مدارک فراخوان:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50 جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 2.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 لغایت 1401/09/23 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی  Tender@nghsco.ir  (و اطلاع به داخلی 112) اسناد این فراخوان را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل اسناد فراخوان برای متقاضی ارسال خواهد شد. شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
  • شركت فولاد غدير ني­ريز تکلیفی برای دعوت متقاضیان به مناقصه ندارد.تکمیل و تحویل اسناد و مدارک ارزیابی هیچگونه حقی را برای ایشان ایجاد نمی‌کند.