آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، اجرای طرح انتقال آب به مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز را طبق اسناد ارزیابی کیفی با اطلاعات مشروحه ذیل به پیمانکاران دارای گواهی نامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه که دارای حداقل رتبه دو در رشته آب می‌باشند واگذار نماید.

 • موضوع مناقصه: اجرای طرح انتقال آب به مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز
 • شرح حدود عملیات : حدود 100 کیلومتر خط لوله چدن داکتیل به قطر 500 میلیمتر،یک واحد ایستگاه پمپاژ با توان حدود یک مگاوات و سه مخزن ذخیره
 • محل اجرا : محدوده شهر قطرویه (شهرستان نی‌ریز)
 • مدت اجرا کار : 12 ماه شمسی
 • پیمانکار واجد شرایط : پیمانکاران دارای گواهی نامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و دارای حداقل رتبه دو در رشته آب و سابقه در رشته زمینه کار باشند.
 • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/07/24می باشد.
 • محل تحویل پاکت­ها:
 1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
 2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50 جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
 • متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
 • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل تا روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 (و اطلاع به داخلی 112) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل تسلیم پیشنهادات اسناد این مناقصه را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای مناقصه­ گر ارسال خواهد شد.
 • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است و تکمیل اسناد ارزیابی و تحویل آن هیچگونه حقی را جهت شرکت در مناقصه برای مناقصه گران ایجاد نمی‌کند.