آگهی مزایده عمومی

شركت فولاد غدير ني ­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد،  “ فروش ضایعات آهن اسفنجی ، را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می ­آید .

 

  • آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 می باشد.

محل تحویل پاکت­ها:

  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مزایده بایستی مبلغ 3.000.000 ریال را به حساب شبای شماره 07 3060 2939 0022 0000 0170 82 IR به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • تضمین شرکت در مزایده : بصورت سپرده در حساب مزایده گزار (مصرح در اسناد مزایده) یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ61،000،000،000 ریال (شصت و یک میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مزایده و نام و نام خانوادگی مزایده گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی Tender@nghsco.ir  (و اطلاع به داخلی 112) اسناد این مزایده را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مزایده برای مزایده‌گر ارسال خواهد شد.شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
  • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.