آگهی مزایده عمومی

 

شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، محصولات باغ انار خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می­ آید .

 • متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از محصولات مورد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1401/07/23 پس از هماهنگی با واحد محیط زیست و فضای سبز مجتمع فولاد غدیر نی ریز به شماره 53854028-071 و 09177313971 (آقای مهندس یاراحمدی) به آدرس کیلومتر 50 جاده نی‌ریز – قطرویه مراجعه نماید.
 • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخه 1401/07/24می باشد.
 • محل تحویل پاکت­ها:
 1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
 2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
 • متقاضیان جهت دريافت اسناد مزایده بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
 • قیمت پایه جهت ارسال پیشنهادات برابر 15،000،000،000 ريال (پانزده میلیارد ریال) می‌باشد.
 • ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مزایده به مبلغ1،000،000،000ریال(یک میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار 3ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
 • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
 • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخه 1401/07/17 تا حداکثر تا روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مزایده و نام و نام خانوادگی مزایده‌گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 (و اطلاع به داخلی 112) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل تسلیم پیشنهادات اسناد این مزایده را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مزایده برای مزایده‌گر ارسال خواهد شد.
 • شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.