آگهی مزایده عمومی

شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد،  “ فروش ضایعات آهن اسفنجی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید.

  • آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1402/09/05 می باشد.

 

محل تحویل پاکت­ها:

  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد مزایده بایستی مبلغ 3.000.000 ریال را به حساب شبای شماره
  • 07 3060 2939 0022 0000 0170 82 IR به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • تضمین شرکت در مزایده : بصورت سپرده در حساب مزایده گزار (مصرح در اسناد مزایده) یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ61،000،000،000 ریال (شصت و یک میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل از روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مزایده و نام و نام خانوادگی مزایده گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی  Tender@nghsco.ir  (و اطلاع به داخلی 112) اسناد این مزایده را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مزایده برای مزایده‌گر ارسال خواهد شد.شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
  • شركت فولاد غدير ني ­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.