شرکت فولاد غدیر نیریز (سهامی خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد، در راستای اجرای مصوبه هیات مدیره خود، تما می شش دانگ چهار دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی در یک طبقه به صورت یکجا واقع در: تهران، خیابان قیطریه، پایین تر از خیابان پورحیدری (روشنایی سابق)، پلاک46، طبقه اول ؛ به متراژ مفید 392.92 مترمربع و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده را به فروش رساند . متقاضیان جهت بازدید و اطلاع از سایر شرایط مزایده به مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی (به غیر از جمعه و روزهای تعطیل رسمی) برای روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16 لغایت 19 و پنجشنبه از ساعات10 لغایت 16 به آدرس فوق مراجعه نمایند. تلفن تماس جهت هماهنگی 88754305 و 86047527 آقای اکبری داخلی 206. مهلت تسلیم پیشنهادات تا سه روز کاری پس از پایان زمان بازدید میباشد. شرکت فولاد غدیر نی ریز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

دریافت اسناد مزایده(شامل این دعوتنامه و پیشنویس قرارداد فروش) از طریق سایت الکترونیکی شرکت مزایده گزار به نشانی www.nghsco.com و با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان بخارست، خیابان چهاردهم غربی ،پلاک 17 میباشد

 

اسناد مزایده فروش ساختمان قیطریه (برای دانلود کلیک بفرمایید)