آگهي مناقصه عمومي شماره 106153 (نوبت اول)

    شرکت فولاد غدير ني­ريز (سهامي خاص) در نظر دارد “اجرا و احداث ساختمان مرکزی خود را بر اساس نقشه های اجرائی موجود (PC) در محل سایت این مجتمع واقع در کیلومتر50 جاده نی ریز سیرجان” از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه یک ابنیه و ساختمان بعلاوه حداقل رتبه دو تاسیسات و تجهیزات واگذار نماید. لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

– تاريخ فروش اسناد:  13/10/1400 لغایت 19/10/1400

– زمان تحويل پيشنهادات: پایان وقت اداري 02 /11/1400 می باشد.

محل تحویل پیشنهادات :

کارخانه : فارس، نی ریز، کیلومتر 50 جاده نی ریز به سیرجان کد پستی 7491617831 تلفن 071-53854123 واحد بازرگانی یا

دفتر تهران : خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17 کد پستی 1514819711 تلفن 021-88754305 دبیر کمیسیون معاملات

– تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ -/60،000،000،000ريال (شصت میلیارد ریال)  در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد

-نحوه دریافت اسناد مناقصه :

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت تمایل می توانند یک سري کامل از اسناد مناقصه را در مقابل واریز مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره شبای   IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز نزد بانک  ملی و ارسال تصویر فیش واریزی و درخواست کتبی (که شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی متقاضی ، شماره تلفن تماس ثایت و همراه ) به آدرس ایمیل  Buy@nghsco.ir خریداري نمایند ، بدیهی است پس از بررسی ، فایل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی متقاضی، ارسال خواهد شد .

جهت هماهنگی بیشتر با شماره 09361373020 تماس حاصل فرمایید.

                                                     امور بازرگانی شرکت فولاد غدیر نی ریز