آگهی مناقصه عمومی شماره 104913

شركت فولاد غدير ني­ ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد “طراحی، تهیه و نصب قفسه­ ها در انبارهای شماره یک و دو واحد احیاء مستقیم شرکت فولاد غدیر نی‌ریز” را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه اشخاص واجد شرایط دعوت بعمل می­آید .

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/05/15 می­باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها: 1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ ریز به آدرس: تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021 – 2 دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس: استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز-سيرجان ، رئیس قراردادها  کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • هزينه دريافت اسناد: واريز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شبای شماره IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) است.
  • ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 15.000.000.000 ریال (پانزده میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد:

مناقصه­ گران با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه­ گر ، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به مبلغ -/1.000.000 ریال به آدرس ایمیل Tender@nghsco.ir یا شماره فکس 02188754305 داخلی 6 (و اطلاع به داخلی 221) و یا مراجعه حضوری به محل تحویل پاکات فوق الذکر می­توانند اسناد این مناقصه را خریداري کنند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه بر روی آدرس ایمیل ارسالی مناقصه­ گر یا شماره فکس دریافتی ارسال خواهد شد.

شركت فولاد غدير ني ­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.