آگهی مناقصه عمومی شماره 107130 نوبت دوم

شركت فولاد غدير ني ­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 پیرو آگهی مناقصه عمومی این شرکت به شماره  107130 با موضوع مناقصه انجام عملیات اکتشافات تفصیلی در محدوده سنگ آهن کوه غدیر، به اطلاع می­رساند ضمانت نامه بانکی جهت تضمین شرکت در مناقصه مزبور از مبلغ 5،000،000،000 ریال (پنج میلیارد ریال) به مبلغ 1،000،000،000ریال (یک میلیارد ریال) تغییر یافت، لذا مقتضی است كليه مناقصه گران جهت اصلاح و ارسال اسناد مربوطه با کمیسیون معاملات این شرکت به نشانی:

  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021داخلی 112
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071، مراجعه یا تماس حاصل نمایند.