آگهی مناقصه عمومی

شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد “100 تن الکترود گرافیتی سایز 700 را به صورت فوری و از طریق مناقصه عمومی تهیه نماید . لذا از کلیه تامین کنندگان که این محصول را بصورت ترخیص شده در انبار خود موجود دارند دعوت به عمل می‌آید نسبت به تهیه اسناد مناقصه بر مبنای شرایط زیر اقدام نمایند :

  • آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 می باشد.

 

محل تحویل اسناد:

  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 دبیر کمیسیون معاملات تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان، دفتر مدیریت حقوقی و قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • متقاضیان جهت دريافت اسناد بایستی مبلغ 1.000.000 ریال را به حساب شبای شماره 07 3060 2939 0022 0000 0170 82 IR به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز در بانک ملی(غير قابل استرداد) واریز نمایند.
  • تضمین شرکت در مناقصه : بصورت سپرده در حساب مناقصه گزار (مصرح در اسناد) و یا چک صیادی به مبلغ 15،000،000،000ریال (پانزده میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ ريز می‌باشد.
  • نحوه فروش و دریافت اسناد: متقاضیان می­توانند در صورت تمایل با ارسال تصویر درخواست کتبی (شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی مناقصه گر، شماره تلفن تماس ثابت و همراه) و تصویر فیش واریزی به شماره فکس 88754305-021 داخلی6 و یا آدرس ایمیل شرکت به نشانی Tender@nghsco.ir  (و اطلاع به داخلی 112) اسناد را خریداري نمایند، پس از بررسی درخواست و فیش واریزی، فایل کامل اسناد مناقصه برای تامین کننده ارسال خواهد شد.شایان ذکر است دریافت اسناد نیازمند هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌باشد.
  • شركت فولاد غدير ني­ ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.