انجام ممیزی ایمنی (HSE) در مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز 

      ممیزی ایمنی (HSE)، در مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، از سوی شرکت ملی فولاد ایران و به‌منظور ارزیابی سطح ایمنی، بهداشت، حفاظت از محیط‌زیست و تعیین میزان آمادگی در شرایط اضطراری انجام شد.

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، ممیزی ایمنی در این مجتمع، در روزهای 7 و 8 مرداد، با حضور نمایندگان شرکت ملی فولاد ایران و با هدف ارایه مشاوره و ارزیابی وضعیت موجود اجرا شد.

بر اساس این خبر، در این ممیزی، کارشناسان شرکت ملی فولاد ایران، بخش‌های مختلف مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، از جمله واحد احیاء مستقیم، پروژه فولادسازی، گندله‌سازی و سایر پروژه‌های جنبی را بررسی کردند. این بررسی، در راستای ارتقاء سیستمی ایمنی و شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود، از طریق بازدید میدانی، بررسی مدارک و مستندات و همچنین گفتگو با پرسنل، انجام شد.

گفتنی است ممیزی ایمنی یک آزمایش و بررسی دوره‎ای است که توسط افراد متخصص، اجرا می‌شود. طی این ارزیابی میزان انطباق شرایط موجود و روش‌ها با قوانین، مقررات و برنامه‌های تدوین شده بررسی می‌شود.