✅ برگزاری انتخابات تعاونی های مسکن مجتمع فولاد غدیر نی ریز

🔺اعضای تعاونی های مسکن مجتمع فولاد غدیر نی ریز، برای تعیین هیأت مدیره و بازرسان، با حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز دوشنبه 10 آبان ماه آراء خود را به صندوق رای واریز کردند.

🔸به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز, مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی های مسکن این مجتمع با هدف انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان روز دوشنبه دهم مهرماه با حضور مهندس کیهان، معاون بهره برداری، دکتر نگهداری معاون توسعه منابع انسانی و مهندس زارعی مدیر حراست مجتمع و جناب آقای جهانگیری و سرکار خانم غیاثی نمایندگان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی این شهرستان در محل کارخانه برگزار و اعضای هیأت مدیره و بازرسان تعاونی های مسکن با رأی اعضا انتخاب شدند.

🔸در این انتخابات، اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال و بازرسان برای مدت یک سال مالی تصدی امور اجرایی و نظارتی تعاونی های مسکن مجتمع فولاد غدیر نی یز را بر عهده گرفتند.

🔸در پایان رأی گیری و پس از شمارش آراء در گروه فرد اعضای هیأت مدیره و بازرسان به شرح زیر انتخاب شدند:

🔺اعضای هیئت مدیره:
محمد حسین حکمت پور 70 رأی
جواد زینعلی 69 رأی
محسن لری فریدونی 64 رأی
ذبیح اله زارعی 53 رأی
ابراهیم کاوه 51 رأی

🔺بازرسان:
حسن عیسی پور 70 رأی
علی تاج بخش 69 رأی
حسین اوجی نیا 48 رأی

🔸همچنین اعضای منتخب هیأت مدیره و بازرسان گروه زوج نیز به شرح زیر می باشند:

🔺اعضای هیأت مدیره:
محمد ضیغمی 56 رأی
اکبر طاطی 51 رأی
محسن جلوداری 46رأی
حامد عابدی 39 رأی
مرتضی فتاح پور 34 رأی

🔺بازرسان:
مسعود اله بخش 74 رأی
میثم ریحانی 54 رأی
رضوان مشرفی 35 رأی

🔸در این انتخابات و با رأی اعضا محمد رضا الهی، سید مجتبی افسر و مجتبی خاکی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره تعاونی فرد و محمد رضا معصومی، سید مجتبی مریدی و مصطفی داویدی به عنوان اعضای علی البدل تعاونی زوج انتخاب شدند.

🔸همچنین احمد ماهوتی و حسین جعفرزاده نیز به ترتیب به عنوان بازرسان علی البدل تعاونی های فرد و زوج انتخاب شدند.