برگزاری کلاس توجیهی آموزشی استقرار سیستم مدیریت سبز در مجتمع فولاد غدیر نی ریز

کلاس توجیهی آموزشی استقرار سیستم مدیریت سبز سه شنبه 8 تیرماه در سالن کنفرانس مجتمع فولاد غدیر نی ریز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز ، کلاس 8 ساعته توجیهی آموزشی استقرار سیستم مدیریت سبز ویژه مدیران و رؤسای کمیته های تخصصی سیستم مدیریت سبز ، سه شنبه 8 تیرماه در سالن کنفرانس مجتمع فولاد غدیر نی ریز برگزار شد .
این دوره با هدف توجیه کمیته های تخصصی سیسستم مدیریت سبز و آموزش سازماندهی و برنامه ریزی دقیق و بکارگیری موثر و کارامد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی برگزار شد .
دکتر دشتی و دکتر حسن پور مهندسین مشاور شرکت بهبودگستر پایدار محیط زیست از اساتید این دوره آموزشی بودند .