✅بیگی ، حمکت پور و اله بخش منتخبین شورای طبقه بندی مشاغل

انتخابات شورای طبقه بندی مشاغل صبح امروز با حضور دکتر مصطفی پور مدیرعامل ، مهندس کیهان معاون بهره برداری و دکتر نگهداری معاون منابع انسانی مجتمع فولاد غدیر نی ریز و مهندس مریدی به عنوان نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این انتخابات امین بیگی با 24 رای به عنوان نماینده روسا و سرپرستان و محمد حسین حکمت پور با 96 رای و حمید اله بخش با 65 رای به عنوان منتخبین رده های سازمانی متصدی تا کار شناس به شورای طبقه بندی مشاغل راه یافتند.

علی آسپونتن نیز با 64 رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.