دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی و سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی توسط مجتمع فولاد غدیر نی ریز


نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی در مرکز همایش های بین المللی صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار و نشان عالی مسئولیت اجتماعی به جناب آقای دکتر مصطفی پور مدیر عامل محترم مجتمع فولاد غدیر نی ریز اعطا گردید؛ همچنین نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی به جناب آقای دکتر نگهداری معاون محترم منابع انسانی مجتمع نیز اهدا گردید، که توسط آقای محمد امین نعمتی مدیر حوزه مدیر عامل و روابط عمومی به نمایندگی از طرف ایشان دریافت شد.