✅افتخاری دیگر برای مجتمع فولاد غدیر نی ریز
دریافت گواهی انطباق معیار مصرف انرژی از سازمان ملی استاندارد ایران

🔺سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی انطباق معیار مصرف انرژی را در بازه زمانی ارزیابی سال 1397 و 1398 به مجتمع فولاد غدیر نی ریز اعطا نمود.

🔸به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز، بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از مجتمع فولاد غدیر نی ریز در بازه زمانی سالهای 1397 و 1398؛ این مجتمع موفق به اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی با استاندارد ملی معیار مصرف انرژی در صنعت فولاد، در شهریورماه سال 1400 از جانب سازمان ملی استاندارد ایران گردید.

🔸بنابراین گزارش، براساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، واحدهای تولیدی که فرآیند تولید آنها مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری شده است توسط سازمان ملی استاندارد ایران مورد بازرسی قرار می‌گیرند؛ که در این بازرسی میزان مصرف ویژه انرژی واحدهای تولیدی SEC (Specific Energy Consumption) که یک شاخص جهانی است براساس دستورالملهای مربوطه مورد پایش قرار می‌گیرد./