*مدیرعامل جدید مجتمع فولاد غدیر نی ریز:*
*دیگر مجالی برای تأخیر در اجرا و محملی برای توجیه تاخیر در تکمیل پروژه نداریم*

در اولین جلسه پروژه فولاد سازی مجتمع فولاد غدیر نی ریز مطرح شد:
تمام همت مان این باشد که پروژه فولادسازی زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز اولین جلسه فولادسازی این مجتمع یکشنبه هجده مهرماه با حضور مدیرعامل جدید؛ دکتر محسن مصطفی پور، در سالن کنفرانس ساختمان اداری فولادسازی برگزار شد.

مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز در این جلسه ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته تا کنون اظهار داشت: امروز دیگر مجالی برای تأخیر در اجرا و محملی برای توجیه تاخیر در تکمیل پروژه نداریم.

وی افزود: انتظاری که سهامداران دارند و اعتقاد ما نیز هست، تسریع در تکمیل پروژه است که موجب رفع بخشی از محرومیت ها، تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار می شود و اینها نکاتی است که ما را در تکمیل پروژه با سرعت بیشتر متعهد می کند.

مصطفی پور با تأکید بر تکمیل پروژه زودتر از موعد مقرر گفت: الان به فضل خدا و همت همکاران عمده فعالیت ها انجام شده است، ادامه مسیر هم الزاماتی دارد که باید در بازه معین شده توسط پیمانکار انجام پذیرد.

مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز تاکید کرد: انتظار است پیمانکار اصلی پروژه اقدامات مضاعفی را برای انجام امور باقیمانده انجام نماید و محیط کارگاه را با فوریت متحول نماید تا طی هفته های آینده تغییرات چشمگیری در چهره سایت مشاهده شود.

ارائه گزارش پیشرفت توسط پیمانکار و ناظر پروژه و بررسی مسائل و مشکلات پیش رو توسط مدیران، از جمله محورهای این جلسه بود.
در این جلسه آخرین وضعیت پروژه گندله سازی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نهایتاٌ ظرف مدت 60 روز عملیات اجرایی پروژه گندله سازی آغاز شود.