دکتر مصطفی پور مدیرعامل محترم مجتمع فولاد غدیر نی ریز :
بر اساس نامگذاری امسال توسط رهبری معظم انقلاب و تاکید بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی ، رسالت تلاشگران عرصه تولید و اقتصاد مضاعف گردید .

مشروح کامل در ویدئو …