به مناسبت روز پزشک انجام شد

قدردانی از پزشک معتمد مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز

 

    همزمان با زادروز حکیم ابوعلی‌ سینا و روز پزشک، جمعی از مدیران و معاونین مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز از زحمات پزشک این مجتمع قدردانی کردند.

به گزارش روابط‌ عمومی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، مهندس کیهان معاون بهره‌برداری، دکتر نگهداری معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و زارعی مدیر حراست به مناسبت بزرگداشت مقام حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک با حضور در ساختمان  HSE از تلاش‌های دکتر رضازاده پزشک این مجتمع تقدیر کردند.

مهندس کیهان حضور پزشک در مجتمع را بسیار حائز اهمیت دانست و ضمن قدردانی از زحمات ایشان گفت: امروزه بیش از هر زمان دیگری قدردان تلاش جامعه پزشکان و کادر درمان هستیم چرا که جان خود را سرمایهای برای سلامتی دیگران قرار دادند. روز پزشک فرصت مغتنمی است تا مراتب سپاس و قدردانی خود را از این قشر زحمت‌کش و مدافعان سلامت، به‌ویژه دکتر رضازاده پزشک متعهد فولاد غدیر نی‌ریز اعلام داریم.

دکتر نگهداری نیز با اشاره به اهمیت حفظ سلامت پرسنل که مهم‌ترین سرمایههای سازمان هستند اظهار داشت: بدون تردید هرگونه امکاناتی را که برای ارتقاء سطح کیفی خدمات پزشکی به کارکنان شناسایی شود، در چارچوب مقررات فراهم خواهیم کرد. چرا که ثمره سلامت جسمی و روحی و روانی این سرمایههای ارزشمند در وهله اول به ایشان و سپس به مجتمع و ذینفعان سازمان باز خواهد گشت.