مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع فولاد غدیر نی ریز با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ این شرکت به تصویب رسید.

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره ، نماینده حسابرس و بازرس قانونی برگزار و‌صورت‌های مالی این شرکت به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، استماع گزارش هیأت‌ مدیره و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰ ، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی جدید ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت، تعیین حق‌حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تعیین پاداش هیات‌مدیره و سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی است؛ از موارد دستور جلسه ذکر شده بود که طبق مقررات اساسنامه پس از استقرار هیات‌رییسه به صورت رسمی برگزار شد.