انتظار به پایان رسید

نتایج آزمون استخدامی مجتمع فولاد غدیر نی ریز اعلام شد .

بر اساس گزارش مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز ، داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز با نشانی اینترنتی
https://tc.shirazu.ac.ir/r1
از نتیجه مطلع و کارنامه خود را دریافت کنند .

لازم به ذکر است پذیرفته شدگان در آزمون سه برابر ظرفیت هستند که جذب نفرات نهایی پس از مصاحبه های تخصصی و روانشاختی خواهد بود .