باسمه‌تعالی

 حسابداری، علمی راهبردی و عملی حرفه‌ای است که نقش‌آفرینی شگرف و جایگاهی بی‌بدیل در زندگی اجتماعی و اقتصادی دارد.

توسعه و رقابت کسب و کارها، فراهم‌آوری اطلاعات صحیح در جهت ارائه تصویر صحیح از وضع موجود و تبیین آینده برای تصمیم‌گیری‌های اثربخش، مرهون حسابداران و دانش و مهارت حسابداری است.

  روز حسابدار را به حافظان رسالت‌های حرفه‌ای و عاملان انضباط، پاسخگویی و شفافیت مالی تبریک می‌گویم و حضور ماندگار و ثمربخش ایشان را پاس می‌دارم.

محسن مصطفی‌پور

مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز